365 Overwatch Maritiem

Eén van de belangrijkste verplichte beveiligingsmaatregelen in de scheepvaart sinds 1 juli 2004* richt zich op de toegang tot het schip 

Buiten diverse administratieve verplichtingen, zal een schip die onder de ISPS-code valt haar toegang moeten monitoren en controleren.

In de meeste gevallen wordt dit fysiek door de AB (Seafarer With Designated Security Duties) rondom de gangway uitgevoerd. 

AI Camerasystemen

Met behulp van onze intelligente camera oplossingen is er nu een nieuwe mogelijkheid om toezicht te houden en te monitoren op de gangway en het kadegebied zonder constante fysieke aanwezigheid van uw zeevarend personeel.

 

De AB ontvangt een waarschuwing, hetzij via een WIFI- signaal op zijn mobiele telefoon, hetzij via een bedrade desktop applicatie. De AB of een ander aangewezen bemanningslid kan nu direct acteren. Uw personeel is hierdoor breder inzetbaar en uw toegangsgebied wordt gemonitord. De kans om ongeautoriseerd aan boord te komen wordt door de inzet van onze camerasysteem en onze ervaring zeker geminimaliseerd.

 

Behalve voor toegangsbeveiliging kunt u onze artificial intelligence (AI) camerasystemen ook gebruiken om inzicht te krijgen in de processen die voor uw schip van belang zijn.

U bepaalt zelf de parameters voor hetgeen wat wordt geregistreerd en eventueel gemeld. De parameters kunt u instellen voor bijvoorbeeld overschrijding van een bepaalde geluidswaarde, temperatuurwaarde, bewegingswaarde, richtingswaarde, snelheidswaarde of lichtwaarde.

 

Voor meer informatie over deze toepassingen klikt u hier.

 

voordelen

• Camera’s zijn van Europese makelij, dus hoge kwaliteit en veilig voor uw privacy;

• Het melden en registreren kost weinig data door het Edge computing principe;

• Verschillende camera’s zijn eenvoudig te bedienen met één en dezelfde applicatie;

• Tijdsbesparing, niet meer nodig om het incident te zoeken tussen het beeldmateriaal, omdat er bij overschrijding van de parameters,         automatisch een registratie en/of melding plaatsvindt;

• Camera op paal, muur, vaartuig bevestigd;

 

samengevat

U koopt bij ons topkwaliteit camera’s met uitgebreide toezicht-en registratieopties wat werkt met een eenvoudig te bedienen mobiele-en desktopapplicatie, waarmee u al uw camera's in 1 systeem kunt bekijken en bedienen. Uiteraard zijn er veel meer mogelijkheden om onze intelligente camera optimaal te benutten. Als wij uw interesse hebben gewekt willen wij u graag te woord staan.

*Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (GT 500 en meer) die internationale reizen maken en havenfaciliteiten die deze type schepen ontvangen, onderworpen aan de volgende verordening: ‘Verordening EG Nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten’, bindend voor alle Europese lidstaten.