365 Overwatch

Overzicht basisfuncties intelligent toezicht (AI)

TIMELAPS: 

Kan op elk gewenst moment, automatisch, een afbeelding naar u of iedere mailontvanger(s) mailen van de situatie; 

 

GELUID: 

Registreert en meld overschrijding van vooraf ingestelde geluidswaarden; 

 

TEMPERATUUR: 

Registreert en meld overschrijding van vooraf ingestelde omgevingstemperatuur waarden; 

 

BEWEGING: 

Registreert en meld overschrijding van vooraf ingestelde bewegingswaarden binnen de ingestelde zone; 

 

GEOFENCE: 

Registreert en meld of iemand of iets zich in de ingestelde zone begeeft/bevindt; 

 

HEATMAP: 

Laat de concentratie van objecten/personen/voer, vlieg- en of vaartuigen zien binnen de ingestelde zone; 

 

CORRIDOR:  

Telt objecten/personen/voer, vlieg- en of vaartuigen die een bepaalde route volgen; 

 

VERBLIJFSTIJD:  

Als objecten/personen/voer, vlieg -en of vaartuigen langer dan een bepaalde tijd in een bepaald gebied blijven; 

 

TEGENGESTELDE RICHTING:  

Wanneer objecten/personen/voer, vlieg -en of vaartuigen een tegengestelde richting in bewegen; 

 

AFSLAAN:  

Als objecten/personen/voer, vlieg -en of vaartuigen hun richting veranderen met een hoek tussen de 45 en 135 graden; 

 

KEREN:  

Als objecten/personen/voer, vlieg -en of vaartuigen hun richting veranderen met een hoek van meer dan 135 graden; 

 

SNELHEID:  

Als objecten/personen/voer, vlieg -en of vaartuigen sneller dan een vooraf ingestelde snelheid bewegen; 

 

VERBODEN ZONE/GEOFENCE:  

Als objecten/personen/voer, vlieg -en of vaartuigen een gebied binnen gaan wat “digitaal” als verboden zone is aangemerkt; 

 

LICHT/DONKER: 

Registreert en meld overschrijding van vooraf ingestelde licht waarden; 

 

TRIGGER EXTERNE SENSOR: 

Registreert en meld overschrijding van vooraf ingestelde drempelwaarden van externe sensoren; 

 

EXTRA PARAMETERS BIJ THERMISCHE SENSOREN: 

 

WARM/KOUD: 

Registreert en meld overschrijding van vooraf ingestelde temperatuurwaarden van gebieden/ objecten/machines /personen/voer, vlieg -en of vaartuigen;